Nhượng quyền kinh doanh

Chuyển Nhượng Mô Hình Kinh Doanh Amazon KDP

Giá bán Lợi nhuận hàng tháng Doanh thu hàng tháng Tỷ lệ định giá Năm hình thành
10.000.000.000 VND 300.000.000 VND 800.000.000 VND 30x 2020
  • Giá bán: 10.000.000.000 VND
  • Lợi nhuận hàng tháng: 300.000.000 VND
  • Doanh thu hàng tháng: 800.000.000 VND
  • Tỷ lệ định giá: 30x VND
  • Năm hình thành: 2020 VND

Với mô hình này bạn sẽ chỉ cần tạo sách một lần và thu nhập luỹ kế trọn đời, cùng với 100% traffic tự nhiên, không cần tốn bất kỳ một đồng chi phí marketing nào. Với tỷ suất lợi nhuận bình quân 35%, mô hình của chúng tôi đã đạt được cột mốc quan trọng với tổng cộng 6000 tài khoản bán hàng trên KDP Amazon và 5.000 tài khoản trên Apple store, trong đó 65% doanh thu đến từ Amazon và 35% đến từ Apple.

Vui lòng chọn 1 mã bên dưới
0
0
Giỏ hàng
Giỏ hàng trốngQuay lại cửa hàng
Thêm Mã giảm giá