Điều kiện & điều khoản

Quy định về việc đăng nhập và đăng ký tài khoản
 • Khi đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ. 
 • Bạn có trách nhiệm giữ bảo mật tài khoản của mình và không được chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với bất kỳ ai. 
 • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ tài khoản của bạn nếu chúng tôi phát hiện bạn vi phạm các quy định hoặc vi phạm luật pháp. 
Quy định về sử dụng dịch vụ
 • Bạn cam kết sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định, điều khoản và luật pháp hiện hành. 
 • Bạn không được phép sử dụng dịch vụ để gửi hoặc nhận các thông tin bất hợp pháp hoặc độc hại, hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại đến trang web hoặc các người dùng khác. 
 • Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ của bạn nếu chúng tôi phát hiện bạn vi phạm các quy định hoặc vi phạm luật pháp. 
Giới hạn trách nhiệm
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi. 
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi sẽ luôn hoạt động liên tục và không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi. 
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, thông tin hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào được liên kết với trang web của chúng tôi. 
Quyền sở hữu trí tuệ
 • Tất cả các nội dung trên trang web của chúng tôi đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. 
 • Bạn không được phép sử dụng, sao chép, phân phối, tái bản hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi mà không được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. 
Quy định về thay đổi điều khoản
 • Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi này được công bố, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới. 
 • Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét điều khoản và điều kiện của chúng tôi thường xuyên để đảm bảo bạn luôn cập nhật với các thay đổi mới nhất 
Quy định về giải quyết tranh chấp
 • Nếu bạn có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể gửi yêu cầu của mình cho chúng tôi để giải quyết. 
 • Nếu các tranh chấp không thể giải quyết được bằng đàm phán, chúng tôi có thể đưa vụ việc đó đến tòa án có thẩm quyền để giải quyết. 
Quy định về chấm dứt hoạt động trang web
 • Chúng tôi có quyền chấm dứt hoạt động của trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. 
 • Trong trường hợp chúng tôi chấm dứt hoạt động trang web, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho bạn hoặc bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi.
Quy định về vi phạm
 • Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm điều khoản và điều kiện của chúng tôi, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn hành vi đó. 
 • Bạn cũng chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với trang web của chúng tôi và sẽ bồi thường cho chúng tôi các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi hành vi đó. 
Vui lòng chọn 1 mã bên dưới
0
0
Giỏ hàng
Giỏ hàng trốngQuay lại cửa hàng
Thêm Mã giảm giá